Praca tymczasowa

Atrakcyjną formą wsparcia kadrowego firmy może być skorzystanie z usługi najmu pracowników tymczasowych. Logart jako Agencja Pracy Tymczasowej wyszukuje, zatrudnia i deleguje pracowników do wykonywania zadań w miejscu wskazanym przez klienta.

Rysunek3
Stanowiska na które najczęściej rekrutujemy pracowników tymczasowych to:

  • Operator linii produkcyjnej
  • Pakowacz / Pakowaczka
  • Magazynier / Operator wózka widłowego
  • Asystent / Asystentka Biura

Nasz serwis obejmuje:

• wyszukanie i zatrudnienie pracowników spełniających wymagania określone w zamówieniu oraz oddelegowanie ich do pracy w wyznaczonym terminie
• pełną administrację kadrową i księgową: nadzór nad dokumentami niezbędnymi do zatrudnienia i świadczenia pracy, rozliczenia, urlopy, ZUS, US, inne świadczenia
• pełną obsługę administracyjną pracowników przed i w trakcie świadczenia usług na rzecz klienta
• skierowanie na wstępne badania lekarskie
• przeszkolenie w zakresie BHP
• zagwarantowanie odzieży roboczej oraz obuwia ochronnego
• motywowanie i ocena pracownika
• ankietowanie zadowolenia z pracy
• przekazywanie instrukcji dotyczących pracy
• stałe dyżury naszego opiekuna w firmie pracodawcy: 2-4 razy w tygodniu, zależnie od potrzeb
• niezwłoczne zastąpienie osób, z którymi zakończono współpracę innymi pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach
• możliwość bezpośredniego zatrudnienia pracownika Logart na rzecz klienta.

Jakie korzyści osiąga pracodawca przyjmujący pracowników tymczasowych?

1. Redukcja kosztów

Korzystając z tego modelu pracodawca ponosi koszty pracy tylko w czasie realnego zapotrzebowania kadrowego. Pracownicy tymczasowi są formalnie zatrudnieni w agencji pracy tymczasowej, więc to Logart zajmuje się ich wyszukaniem i zatrudnieniem. Ponadto pracodawca nie ponosi kosztów związanych z ewentualnym rozwiązaniem umowy o pracę, na przykład kosztów wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia oraz ewentualnych odpraw.

2. Większa elastyczność

Pracodawca w każdej chwili może poprosić o niezwłoczne skierowanie dodatkowych pracowników (na przykład w sytuacji sezonowych wzrostów liczby zleceń) i w każdej chwili może z nich zrezygnować. Klient ma możliwość swobodnego dopasowania liczby pracowników do zmieniającego się zapotrzebowania kadrowego.

3. Oszczędność czasu

Agencja pracy tymczasowej Logart podejmuje wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu rekrutacji, w tym: publikację ogłoszeń, ocenę kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikację niezbędnych uprawnień. Oszczędność czasu dotyczy również kwestii związanych obsługą kadrowo-płacową, rejestracją pracownika w ZUS oraz prowadzeniem akt personalnych.

4. Zamiana kosztów stałych na zmienne

Współczesne tendencje rynkowe skłaniają przedsiębiorców do zamiany jak największej części kosztów stałych na zmienne. Leasing pracowniczy umożliwia ograniczenie wielkości zatrudnienia własnego i przekazanie w outsourcing (koszty zmienne) dużej liczby procesów, które nie są kluczowymi dla przedsiębiorstwa.

5. Ograniczenie nadgodzin

Pracodawca, którzy korzysta z personelu tymczasowego oszczędza do 30% kosztów pracy dzięki redukcji liczby nadgodzin.

6. Możliwość krótkoterminowego zatrudnienia specjalistów lub menedżerów

W ramach umowy o pracę tymczasową pracodawca może zatrudnić nie tylko osoby oddelegowane do prostych prac w produkcji, konfekcji czy w magazynowaniu. Pracownikiem tymczasowym może być również wykwalifikowany specjalista zajmujący się krótkoterminowym projektem lub menedżer koordynujący pracę zespołu. Przykładowe zadania, które można oddelegować w tej formule zatrudnienia to:

– koordynacja projektu
– obsługa klienta
– wprowadzanie danych
– archiwizacja dokumentów
– analiza rynku
– tworzenie baz danych

7. Redukcja ryzyka związanego z zatrudnieniem niewłaściwej osoby

Przed podjęciem decyzji o bezpośrednim zatrudnieniu pracownika warto sprawdzić jego zaangażowanie, kompetencje i dopasowanie do organizacji. Taką szansę daje formuła zatrudnienia tej osoby jako pracownika tymczasowego. Logart umożliwia swoim klientom bezpośrednie zatrudnienie pracownika tymczasowego, który przepracował za pośrednictwem agencji.