INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorami Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub w CV są firmy Logart Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Karola Hiellego 3/108, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381852559 oraz Logart, adres siedziby: ul. Armii Krajowej 41, 96-314 Baranów, NIP: 8381256389, zwane dalej Administratorami.
 2. Z Administratorami można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ado@logart.com.pl, tel: +48 22 2442994 lub poprzez adres korespondencyjny: ul. Smolna 38/3, 00-375 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „ADO”).
 3. Administratorzy mogą przetwarzać Twoje dane w celu realizacji bieżących lub przyszłych: usług rekrutacyjnych, usług agencji pracy tymczasowej,
  usług outsourcingu. Podstawą jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko w odniesieniu do bieżącego procesu rekrutacyjnego, prosimy o wysłanie listu na adres podany w pkt 2. lub maila na adres: ado@logart.com.pl, o tytule: „Ograniczenie zgody” i treści: „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Imię i nazwisko.”
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem na stanowiska pracy oferowane przez Administratorów oraz ich zleceniodawców.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżących i w przyszłych procesach rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od daty otrzymania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 7. Administratorzy mogą przekazać Twoje dane osobowe pracodawcom dla których realizują zlecenia rekrutacyjne oraz podmiotom współpracującym do celów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Ponadto dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Administratorzy nie zamierzają przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratorów dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administratorzy nie będą podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.