Serwis kadrowo-płacowy

Coraz więcej firm decyduje się na powierzenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznemu partnerowi. Łączne oszczędności przy zastosowaniu takiego rozwiązania sięgają 30%.

Nasz serwis kadrowo-płacowy obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników w zakresie wynikającym z prawa pracy
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie IT
 • rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie
 • prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy
 • rozliczanie i kontrolę czasu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, sporządzanie list płac
 • rejestrację zwolnień lekarskich
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów, skierowań na badania, upomnień, świadectw pracy, zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników oraz innych
 • obsługę zewnętrznych agencji pracy tymczasowych w zakresie przekazywania zamówień, raportowania czasu pracy oraz kontroli poprawności rozliczeń
 • realizację zadań nakładanych na pracodawców przez Ustawę o ochronie danych osobowych
 • regularną obecność naszego pracownika w siedzibie klienta (częstotliwość według zapotrzebowania)
 • dodatkowe wsparcie eksperta w dziedzinie kadr i płac, z możliwością cotygodniowych wizyt


Zalety korzystania z zewnętrznego serwisu kadrowo-płacowego:

 • Niższe koszty. Obsługa kadrowo-płacowa w outsourcingu jest tańsza niż koszt związany z zatrudnieniem etatowego pracownika Działu Kadr i Płac
 • Dodatkowe oszczędności związane z brakiem urlopów, zwolnień lekarskich, nadgodzin, wynagrodzeń z tytułu opieki oraz innych świadczeń należnych etatowemu pracownikowi Działu Kadr i Płac
 • Gwarantowane niezwłoczne i profesjonalne zastępstwo lub dodatkowe wsparcie osobowe w razie potrzeby
 • Wysokie kompetencje osób zaangażowanych, wsparcie eksperta w zakresie prawa pracy, zmieniających się przepisów kadrowo-płacowych oraz BHP
 • Zachowanie całkowitej poufności wynagrodzeń w firmie
 • Rabat na dodatkowe usługi, takie jak: rekrutacja oraz udostępnianie pracowników tymczasowych