Szukaj ofert pracy

Dla naszego klienta, polskiej firmy produkcyjnej, lidera na rynku europejskim, szukamy osoby na stanowisko:

Główna Księgowa/Główny Księgowy

MIEJSCE PRACY: Grodzisk Mazowiecki

Zakres obowiązków:

 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Śledzenie i analiza bieżących zmian w przepisach księgowo-podatkowych (UOR, PIT, CIT, VAT).
 • Bieżący kontakt z Krajową Informacją Podatkową (KIP).
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych - VAT, VAT UE, CIT8E.
 • Raportowanie do Urzędu Skarbowego (US), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Narodowego Banku Polskiego (NBP).
 • Księgowanie amortyzacji, faktur wewnętrznych, kompensat rozrachunków, różnic kursowych.
 • Księgowanie kosztów importu usług, dokumentów WNT, WDT, WDU, FAI, not odsetkowych, otrzymanych/udzielonych pożyczek, rezerw kosztowych, zmian w kapitale własnym.
 • Ustalanie odpisów aktualizujących wartość należności i zapasów, rozliczanie inwestycji środków trwałych, kosztów projektów dotacji.
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, kontrola kont rozrachunkowych, przepływów pieniężnych.
 • Prognozowanie zakupu walut, raportowanie płynności, raportowanie wyników finansowych do zarządu.
 • Nadzór nad comiesięcznym rozliczaniem produkcji, ustalanie cen ewidencyjnych wyrobów, analiza odchyleń od cen, rozliczanie produkcji wyrobów gotowych.
 • Przygotowywanie raportów marżowości, zestawień kosztów działów, bieżących analiz finansowych, analiza zyskowności produktów i klientów.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatku od nieruchomości, współpraca z bankami i urzędami, przesyłanie danych finansowych.
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.
 • Kierowanie pracą działu księgowości zgodnie z wymogami prawnymi i regulacjami grupy.
 • Prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi, monitorowanie procesu poboru podatku u źródła, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych związanych z podatkiem u źródła.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, udział w przygotowaniu śródrocznych i końcowych sprawozdań finansowych.
 • Współpraca z biegłymi rewidentami, przygotowanie kalkulacji podatku bieżącego i odroczonego na potrzeby spółki, monitorowanie zmian regulacji prawnych, współpraca z doradcą podatkowym. 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku finanse/rachunkowość/ekonomia
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Główna Księgowa lub Z-cy pełniącego obowiązki
 • Znajomość przepisów rachunkowych oraz przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność dotrzymywania terminów, zdolności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość pakietów MS Office (Excel)
 • Umiejętność delegowania obowiązków/zarządzania małym zespołem
 • Uczciwość, Odpowiedzialność, Rzetelność
 • Wysoki poziom kultury osobistej

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Znajomość programu Graffiti

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie Umowy o Pracę lub B2B
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Kartę multisport oraz multilife
 • Opiekę medyczną
 • Dofiansowanie wypoczynku
 • Paczki świąteczne
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zniżki na produkty firmowe
 • Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorami danych osobowych są Logart Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Karola Hiellego 3/108, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381852559 oraz Logart, adres siedziby: ul. Armii Krajowej 41, 96-314 Baranów, NIP: 8381256389. Dane osobowe mogą być udostępnione potencjalnym pracodawcom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, włączając w to prawo do ich usunięcia. Aplikacja oznacza potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratorów oraz przysługujących kandydatowi prawach, opublikowanych na stronie www.logart.com.pl/index.php/rodo.


Aplikuję