Rekrutacja dla logistyki

TSL czyli Transport, Spedycja, Logistyka, to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Co roku tworzy on tysiące nowych miejsc pracy.

Logart najczęściej rekrutuje kandydatów dla:

  • operatorów logistycznych
  • firm spedycyjno-transportowych
  • działów logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – pracownicy tych działów sprawują nadzór nad  prawidłowym przebiegiem procesów przemieszczania towarów, a więc zajmują się m.in. zaopatrzeniem, magazynowaniem, konfekcją oraz dystrybucją

Rysunek1
Najbardziej popularne stanowiska w branży TSL na które wyszukujemy kandydatów to:

  • Specjalista ds. spedycji / Spedytor
  • Specjalista ds. sprzedaży
  • Key Account Manager / Kierownik ds. kluczowych klientów
  • Kierownik transportu
  • Specjalista ds. logistyki
  • Specjalista import / eksportu
  • Pracownik administracyjny magazynu

Logistyka to branża dla ludzi dynamicznych, kreatywnych oraz przedkładających zmienność sytuacji nad stabilizację i szablonowość zadań. Częstymi elementami zakresu obowiązków są: organizacja transportu, nadzór nad terminowością dostaw oraz zapewnienie zgodności stanów magazynowych z danymi znajdującymi się w systemach informatycznych. Z tego powodu istotnymi kryteriami oceny kandydatów są: kreatywność, czyli zdolność do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, odpowiedzialność, podzielność uwagi, umiejętność pracy pod presją.

Praca w logistyce bardzo często ma wymiar międzynarodowy. Dlatego znajomość języków obcych może być zarówno warunkiem wejścia do branży, jak i czynnikiem umożliwiającym dalszy rozwój kariery. Wskazana jest również mobilność geograficzna lub gotowość do podróżowania.