Zarządzanie projektami

Jeśli nie chcesz ponosić ryzyka i kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, rozważ przekazanie niektórych zadań zewnętrznym specjalistom. Tak zwany outsourcing w zakresie zarządzania i realizacji krótkoterminowych projektów również na rynku polskim zdobywa coraz większą popularność.

Rysunek4

Naszym klientom oferujemy współpracę w następujących obszarach:

1. Zarządzanie projektami

  • wdrożenie nowego produktu/ usługi
  • otwarcie oddziału firmy produkcyjnej lub logistycznej: od pozyskania lokalizacji do zatrudnienia personelu
  • fuzje, przejęcia i zakupy przedsiębiorstw
  • analiza opłacalności inwestycji

2. Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

  • analiza efektywności wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie
  • restrukturyzacja zakupów
  • wdrażanie projektów oszczędnościowych

3. Pozyskanie podwykonawców i dostawców

  • dopasowanie modelu współpracy z dostawcami
  • organizacja przetargów
  • negocjowanie i przygotowanie umów o współpracę