Testy psychometryczne

Na życzenie klienta rekomendowanych kandydatów poddajemy testom psychometrycznym. Najczęściej stosujemy testy z grupy Pario, takie jak:

  • Pario ILM 72 – test badający style przywódcze, zalecany w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze,
  • MBTI – test określający preferencje kandydata w zakresie interakcji z ludźmi, komunikacji, podejmowania decyzji oraz organizacji pracy,
  • 16PF – test badający osobowość kandydata, pomagający przewidywać zachowania osoby badanej w pracy,
  • MTQ48 – test sprawdzający odporność psychiczną w aspekcie wyzwań zawodowych.

Dodatkowo mamy możliwość przeprowadzenia badania kwestionariuszem osobowości NEO-FFI, który pozwala na pomiar podstawowych cech osobowości kandydata, przewidywanie jego powodzenia zawodowego oraz satysfakcji życiowej.